Giới thiệu

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

17/11/2015

Được thành lập với ngành nghề chính là Xây dựng, Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Xây dựng 379 đã …

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

18/11/2015

Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379 với định hướng chiến lược trở thành nhà đầu tư và …