Ra mắt Ban Quản trị cụm nhà chung cư Khu đô thị 379 - K1

Sau một thời gian bàn giao và đi vào hoạt động, các cư dân đã ổn định cuộc sống, Khu Đô Thị 379 đã tổ chức “Hội nghị cụm nhà chung cư lần thứ nhất”, triển khai thành lập Ban quản trị, thông qua những vấn đề trong quản lý, vận hành hoạt động cụm nhà chung cư.

 

Cư dân thuộc Khu đô thị 379 bày tỏ nguyện vọng tại Hội nghị

 

Cư dân phấn khởi bỏ phiếu để bình chọn ra những thành viên ưu tú nhất vào Ban Quản trị Cụm nhà chung cư

 

Cư dân phấn khởi bỏ phiếu để bình chọn ra những thành viên ưu tú nhất vào Ban Quản trị Cụm nhà chung cư

 

Ban kiểm phiếu được thành lập bao gồm các bên và đại diện của 3 tòa chung cư. Sau thời gian làm việc tập trung, trách nhiệm và công khai, Hội nghị đã thống nhất tổ chức bầu chọn và tim ra 10 thành viên ưu tú có tỉ lệ số phiếu bầu cao nhất vào Ban Quản trị Cụm nhà chung cư Khu Đô Thị 379.

 

Ông Vũ Cao Cường tặng hoa cho các thành viên mới trong Ban Quản trị Cụm nhà chung cư

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Cao Cường đánh giá cao về Khu đô thị 379, đặc biệt là về cảnh quan và chất lượng của dự án, đảm bảo an ninh trật tự và sự quản lý chuyên nghiệp.

Trong thời gian vừa qua, công ty 379 đã kết hợp chặt chẽ với Ban quản lý vận hành Khu đô thị 379 đã từng bước xây dựng một môi trường sống lý tưởng và trọn vẹn cho toàn thể cư dân. Việc quyết định thành lập Ban Quản trị thể hiện mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý vận hành, đảm bảo công khai minh bạch hoạt các động tài chính trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quyền lợi của tòan thể cư dân.

 

Danh sách Ban Quản trị Cụm nhà chung cư Khu Đô thị 379 - K1

1. Bà Nguyễn Thị Hải Nguyên (Trưởng Ban)

2. Ông Phạm Văn Lim (Phó Ban)

3. Ông Ngô Xuân Huy (Phó Ban)

4. Ông Phạm Quang Huy (Phó Ban)

5. Ông Lương Ngọc Quang (Phó Ban)

6. Ông Đặng Vũ Hải

7. Ông Đào Huy Du

8. Ông Nguyễn Duy Minh

9. Ông Nguyễn Văn Dũng

10. Bà Hà Thị Hồng Vân