THÔNG BÁO GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG: VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY TẮC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 KHI TỚI LÀM VIỆC TẠI TRỤ SỞ VĂN PHÒNG HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ XÂY DỰNG 379.

Tin tức liên quan