THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN LÀM VIỆC TRONG THÁNG 04/2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch lây lan, Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Xây dựng 379 trân trọng thông báo về việc thay đổi lịch làm việc như sau trong tháng 04/2020 như sau: